Scurt istoric al sistemului de asigurări de sănătate din România

           În iulie 1997, a fost adoptată de Parlamentul României şi promulgată de Preşedintele ţării Legea Asigurărilor Sociale de Sănătate – Legea nr. 145/1997. Aceasta a urmărit modelul de asigurări tip Bismark, cu asigurare de sănătate obligatorie, bazat pe principiul solidarităţii şi functionând în cadrul unui sistem descentralizat. Ea a intrat în vigoare, cu toate prevederile începand cu 1 ianuarie 1999, de atunci au inceput sa functioneze  şi casele de asigurări ca instituţii publice autonome, conduse de reprezentanţii asiguraţilor şi patronatului, prin consiliile de administraţie, deci şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
 
           Legea 145/2002 a asigurărilor sociale de sănătate, primul act normativ care a introdus principiile asigurărilor sociale de sănătate, a venit cu caracteristici noi şi democrate (cuprindere obligatorie a populaţiei într-un sistem unitar de protecţie socială, alegerea liberă a medicului, a unităţii sanitare şi a casei de asigurări de sănătate, acordarea unui pachet definit de servicii medicale – reglementate prin Contractul–cadru, finanţare prin contribuţii şi subvenţii de stat, echilibru financiar, funcţionare descentralizată, solidaritate şi subsidiaritate în colectarea şi utilizarea fondurilor, echitate, accesibilitate în acordarea serviciilor medicale).

            În perioada 1997 – 2001, Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 a fost modificată succesiv prin O.U.G. nr.30/1998, OUG nr.72/1998, O.U.G. nr.180/2000.

             Începând cu data de 20 noiembrie 2002, Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 a fost abrogată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 – privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (art. 108).

             La 17 noiembrie 2005, s-a publicat Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, astfel că C.N.A.S. a preluat, de la 01.01.2006, o atribuţie care ani la rând a aparţinut Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări Sociale, in acelasi an apare si  Ordinul nr. 60/32/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate .

  
            Începând cu anul 2006,a fost adoptată Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sanitar.