Ref: medicamentul Panobinostatum-inclus conditionat in sectinea C2 a sublistei C din anexa la HG nr. 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare,PNS 3-Programul national de oncologie si medicamentul Ustekinumab-inclus conditionat in sectiunea C1 a listei C, categoria de boala G31F (psoriasis cronic sever)

 

Avand in vedere faptul ca:

        Precizam urmatoarele:

  1. Incepand cu data de 01.10. 2019 si pana la aprobarea si publicarea in Monitorul  Oficial al Romaniei partea I a Hotararii de Guvern pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 prin care se va elimina adnotarea Ω pentru DCI Panobinostatum si DCI Ustekinumab, adnotare specifica medicamentelor incluse conditionat in Lista in baza unor contracte cost volum, in conformitate cu prevederile contractelor anterioare, ale protocoalelor terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si in baza formularelor specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, transmise si confirmate in PIAS, vor beneficia de tratament cu DCI Panobinostatum sau DCI Ustekinumab (in psoriasis cronic sever) doar pacientii eligibili deja inclusi in tratament, pentru care s-a emis de catre medicul currant cel putin o prescriptie medicala pana la data de 30.09.2019 inclusiv.
  2. Pentru pacientii prevazuti la pct. 1, prescriptiile medicale electronice se vor emite in continuare de catre medicii curanti ca si prescptii de tip cost-volum, pe o perioada de pana la 30-31 de zile, conform prevederile legale in vigoare.
  3. Incepand cu data de 01.10.2019 si pana la aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea I a Hotararii de Guvern pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 prin care se va elimina adnotarea Ω pentru DCI Panobinostatum si DCI Ustekinumab, adnotarea specifica medicamentelor incluse conditionat in Lista in baza unor contracte cost volum, NU se includ pacienti noi in tratament.
  4. Dupa aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea I a Hotararii de Guvern pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 prin care se va elimina adnotarea  Ω pentru DCI Panobinostatum si DCI Ustekinumab, adnotare specifica medicamentelor incluse in Lista in baza unor contracte cost-volum, va vom aduce la cunostinta data de la care se vor putea include si pacienti noi in tratament cu Panobinostatum sau Ustekinumab(psoriasis cronic sever), care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute in protocoalele terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Va rugam sa luati la cunostinta informatiile prezentei adrese, pentru evitarea disfunctionalitatilor de prescriere.

              

 

Medic Sef

Dr. Galos Cristina