Prezentare generală a CAS Bacău

Judeţul Bacău este situat în partea de est a României, în centrul Regiunii de Nord Est, are o suprafaţă de 6.621 km2 , reprezentând 2,8% din suprafaţa României. Sunt trei municipii (Bacău, Oneşti, Moineşti), cinci oraşe (Comăneşti, Tg. Ocna, Buhuşi, Dărmăneşti, Slănic Moldova) şi 85 de comune.

 

Populaţia este de 719.844 locuitori, din care 53% trăieşte în mediul rural, iar densitatea este de 107 loc/km2, faţă de 100 loc/km2 media regiunii de N-E şi 92 loc/km2 media pe ţară.

 

Analiza structurii pe vârste a populaţiei scoate în evidenţă faptul că 1 din 7 locuitori are peste 65 de ani (pensionarii aflaţi în plată reprezintă aprox. 22% din populaţia judeţului), tendinţa de creştere a populaţiei vârstnice, vulnerabilitatea acesteia determină nevoi crescânde de servicii medicale şi sociale.

 

Indicatorii stării de sănătate a populaţiei, arată că, o parte a populaţiei din mediul rural rămâne în afara accesului efectiv la serviciile sanitare din cauza dificultăţilor financiare şi de transport. Instituţiile sanitare şi autorităţile locale trebuie să colaboreze pentru cointeresarea medicilor, a personalului mediu sanitar să se stabilească cu domiciliul în localităţile în care-şi desfăşoară activitatea, pentru asigurarea serviciilor medicale cât mai aproape de reşedinţa pacienţilor.

 

Analizînd principalele cauze de deces se constată că, ponderea cea mai mare o reprezintă afecţiunile aparatului cardiovascular, urmând apoi afecţiunile tumorale, ale aparatului digestiv precum şi afecţiunile aparatului respirator.

 

Rata de prevalenţă pentru boli cronice (numărul de bolnavi raportat la populaţia totală) şi numărul de cazuri nou apărute este mare pentru hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, boli cerebro-vasculare, diabet zaharat, ciroze şi alte hepatite, boala ulceroasă, boli pulmonare cronice.

 

Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Bacău a fost înfiinţată, în baza Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, la 1 ianuarie 1999, atunci s-a reluat practic o tradiţie a asigurărilor sociale. Înaintea celui de-al doilea război mondial, în România a mai funcţionat un sistem de asigurări de sănătate, România a fost printre primele ţări care au legiferat asigurările de sănătate, după Germania în 1883 în vremea cancelarului Bismarck. Imobilul în care funcţionează astăzi CAS Bacău, fost construit de către Casa Centrală a Asigurărilor Sociale din România, între anii 1936 – 1940 conform unor documente ale vremii.

 

Activitatea CAS Bacău se desfăşoară conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma sistemului sanitar, Contractului Cadru şi Normelor metodologice de aplicare ale contractului cadru.

 

Planul de management al CAS Bacău are în vedere realizarea obiectivelor privind îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea calităţii vieţii, în condiţiile realizării unui sistem de sănătate modern şi eficient compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în slujba cetăţeanului, oferirea şi garantarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate de înaltă calitate, redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale din mediul rural, asigurarea transparenţei în cheltuirea banilor publici în condiţiile creşterii graduale a resurselor alocate, pentru asigurarea unui sistem de sănătate la nivel european.