1. Furnizorii de servicii medico-farmaceutice cu drept de raportare on-line în secţiunea „Raportare Furnizori on-line” pe pagina web a CAS Bacău, completează in doua exemplare Declaraţia Angajament

 

2.Declaraţia completată va fi înaintată la CAS Bacău, compartimentului la care se depun raportările lunare sau se va se va transmite în format electronic la adresa de e-mail utilizată de persoanele responsabile cu preluarea raportărilor lunare, cu denumirea subiectului e-mailului "Declaratie Angajament";

 

3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii vor primi un e-mail de confirmare;


4. Dupa primirea confirmării, furnizorii se vor adresa persoanelor responsabile cu preluarea raportărilor lunare, pentru semnarea şi ridicarea convenţiilor.

Fișiere atașate

Raportarea concediilor medicale.pdf