CATRE

FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE

 

Avand in vedere:

 

Va comunicam urmatoarele:

 

  1. Pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale pentru luna aprilie 2015 cu furnizorii existenti in contract cu CAS Bacau

 

Pentru luna aprilie 2015 se vor incheia acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2014, cu indeplinirea de catre furnizorii deja existenti in contract la 31.03.2015 a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre CAS Bacau si furnizori (documente, conditii de eligibilitate, etc.).

Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 400/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr.388/186/2015)

 

 

  1. Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala pentru anul 2015

 

- se desfasoara in luna aprilie 2015, dupa cum urmeaza:

1. pentru furnizorii care la data de 31.03.2015 se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, contractele pentru anul 2014 se prelungesc prin acordul partilor pana la 31.12.2015, prin acte aditionale in conformitate cu prevederile art.10 din HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare .

2. pentru furnizorii care nu se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate la data de 31.03.2015, se fac aplicabile prevederile art.10 din HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in acest sens urmand a fi incheiate contracte, cu valabilitate pana la 31.12.2015.

 

- data limita de finalizare a procesului de contractare (acte aditionale/contracte pentru anul 2015) este de 27.04.2015

 

NOTA:

Precizam ca pe site-ul CAS Bacau(www.casbc.ro) sunt afisate urmatoarele:

    • calendarul derularii procesului de contractare

    • actele normative ce vor sta la baza incheierii contractelor

    • OPIS-urile cuprinzand documentele necesare incheierii contractelor pentru fiecare tip de serviciu medical