Astăzi, 05.04.2017incepand cu ora 11:30, Platforma Informatica a Asigurărilor de Sănătate este indisponibila datorita unor probleme tehnice.

Pana la remedierea problemelor tehnice apărute, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line.

Pentru transmiterea şi validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispoziţiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 361 — 364 din H.G. 206/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

In acest sens, până la termenul de raportare a activităţii lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcţionarea PIAS, preşedintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menţionate.