Lista comisiilor la nivelul CAS Bihor în anul 2021

Comisia pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi reabilitare medicală 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Gherman Mihaela Dr. Dinu Nisa
Ec. Ţiburcă Alina - CAS Bihor Ec. Dumitrăchescu Claudia
Dr. Ţîrţ Dorel - DSP Bihor Dr. Budea Alina
Dr. Kertész Krisztina Dr. Ritli Ladislau
Dr. Iova Camelia  ---
Dr.Bembea Șerban  ---
Secretar: Ec. Pantea Gabriela
Secretar Supleant : Jr. Florea Marius

Comisia pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Gherman Mihaela - CAS Bihor  Dr. Dinu Nisa - CAS Bihor
Ec. Ţiburcă Alina - CAS Bihor Ec. Dumitrăchescu Claudia - CAS Bihor
Dr. Ţîrţ Dorel - DSP Bihor  Dr. Kertész Krisztina - DSP Bihor
Dr. Texe Ecaterina - DSP Bihor Dr. Rahotă Daniela - DSP Bihor
Dr. Toc Liana - Colegiul Medicilor Bihor Dr. Micle Otilia - Colegiul Medicilor Bihor
Secretar: Ec.Tana Teodora

Comisia pentru asistenţa medicală spitalicească 

Membri titulari Membri supleanţi
Jr. Dorel Dulău Ec. Țiburcă Alina
Dr. Laza Mirela Dr. Gherman Mihaela
Dr. Mărcuț Crina Dr. Iova Camelia
Dr. Budea Alina Dr. Pantiș Carmen
Dr. Negruț Chipe Daniel                       ------
Dr. Feder Bogdan  
Secretar: Ec. Mihale Gabriela
Secretar Supleant : Jr. Florea Marius

Comisia pentru asistenţă medicală primară 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Deli Felicia Dr. Dinu Nisa
Ec. Fazecaș Daniela Crisitadis Alice Ramona
Dr. Tîrţ Dorel Dr. Sonea Călin
Dr. Kertész Krisztina Dr. Morar Alina
Dr. Iova Camelia Dr. Naghi Ana Elena - Colegiul Medicilor Bihor
Dr. Ilyeș Carol                     ----
Secretar: Ec. Bacter Maria
Secretar supleant: Ec. Silaghi Mariana

 

Comisia paritară a reprezentanților funcționarilor publici din cadrul CAS Bihor

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Moldoveanu Elena Ec. Țiburcă Alina
Inf. Lörincz Emeric Dr. Gherman Mihaela
Ec. Negrean Nicoleta Ec. Ienciu Liviu
Secretar:Ec. Dumitrăchescu Claudia  Secretar: Ec. Păcurar Daniela