COMUNICAT 28 Aprilie 2022 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 397 bis din data de 26.04.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT

 

            În Monitorul Oficial al României partea I nr. 242 și 242 bis din 11.03.2022 a fost publicat ORDINUL MS/CNAS  nr.702/133/2022 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la ORDINUL MS/CNAS  564/499/2021  , pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale, prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

            Pe site-ul CNAS în secțiunea “Informații pentru furnizori –protocoale terapeutice” au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul nr. 702/133/2022 ,respectiv un număr de 16 protocoale terapeutice.

Fișiere atașate

Protocoale Aprilie 2022.pdf Protocoale Martie 2022.pdf Protocoale Februarie 2022.pdf