Conducerea executivă a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor :

Director General  Jr. Dorel DULĂU
Director Executiv Economic Ec. Luciana DORCA
Director Relaţii Contractuale Dr. Mirela LAZA
Director Executiv Adjunct - Medic Şef  Dr. Elena MOLDOVEANU