Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) işi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, cu modificările si completarile ulterioare.

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bihor se organizează şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Bihor a fost şi este în continuare garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale , să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

CJAS Bihor  urmăreste in permanenta  acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

 

 

CJAS Bihor îsi dedica intreaga activitate in slujba asiguratilor .

Este o instituţie deschisa pentru a colabora pe termen lung cu toti factorii implicati activ in domeniul sanatatii pentru promovarea calitatii la costuri minime.