Vezi lista farmacii tratament fara interferon. 

3. Informare din 29 Iulie 2021:

Vă informăm că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în data de 22.07.2021 a fost semnat contractul cost-volum – rezultat  încheiat cu deținătorul de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM +VOXILAPREVIRUM  (VOSEVI) destinat tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru pacienții adulți cu infecție cronică cu virusul hepatic C (VHC) cu fibroză F0-F3 + pacienți adulți cu ciroză compensată-Child-Pugh A, tratați anterior cu agenți antivirali cu acțiune directă și fără răspuns terapeutic.
Pe site-ul CNAS au fost publicate informații referitoare la noul tratament fără interferon ,la rubrica Informații pentru asigurați, secțiunea Medicamente, subsecțiunea VOSEVI 2021, respectiv la rubrica Informații pentru furnizori ,secțiunea Tratament fără interferon, subsecțiunea VOSEVI 2021.
Precizăm că în SIUI au fost create noile scheme de tratament pentru medicamentul Vosevi, respectiv J05AP56.21-G4 și J05AP56.21-G7.
În vederea prescrierii acestui medicament ,furnizorii au obligația actualizării nomenclatoarelor SIUI.

      DIRECTOR -GENERAL  JR. DULĂU DOREL                      MEDIC-ȘEF MOLDOVEANU ELENA