Vezi lista farmacii tratament fara interferon. 

3. Informare din 29 Iulie 2021:

Vă informăm că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în data de 22.07.2021 a fost semnat contractul cost-volum – rezultat  încheiat cu deținătorul de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM +VOXILAPREVIRUM  (VOSEVI) destinat tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru pacienții adulți cu infecție cronică cu virusul hepatic C (VHC) cu fibroză F0-F3 + pacienți adulți cu ciroză compensată-Child-Pugh A, tratați anterior cu agenți antivirali cu acțiune directă și fără răspuns terapeutic.
Pe site-ul CNAS au fost publicate informații referitoare la noul tratament fără interferon ,la rubrica Informații pentru asigurați, secțiunea Medicamente, subsecțiunea VOSEVI 2021, respectiv la rubrica Informații pentru furnizori ,secțiunea Tratament fără interferon, subsecțiunea VOSEVI 2021.
Precizăm că în SIUI au fost create noile scheme de tratament pentru medicamentul Vosevi, respectiv J05AP56.21-G4 și J05AP56.21-G7.
În vederea prescrierii acestui medicament ,furnizorii au obligația actualizării nomenclatoarelor SIUI.

      DIRECTOR -GENERAL  JR. DULĂU DOREL                      MEDIC-ȘEF MOLDOVEANU ELENA

 

2. Informare din 4 Iulie 2017:

Având în vedere că la data de 30.06.2018 a încetat valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală de tip C,precizăm faptul că, până la încheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat pe această arie terapeutică,vor beneficia de tratament doar pacienţii eligibili deja incluşi în tratament, pentru care s-a emis de către medicul curant cel puţin o prescripţie medicală până la data de 30.06.2018 inclusiv.

Documentele medicale din dosarele finalizate de medicii curanţi dar pentru care nu s-a emis prima prescripţie medicală până în data de 30.06.2018, precum şi cele aferente dosarelor în lucru, îşi păstrează valabilitatea 6 luni şi pot fi utilizate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în vederea iniţierii terapiei fără interferon pe noile contracte cost-volum-rezultat.

 

Informare:

Medicamentele vor putea fi prescrise pentru pacienţii care îndeplinesc criteriile de includere în tratament,conform protocolului terapeutic, în baza aprobării emise de către Comisia de experţi pentru afecţiuni hepatice de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Prescrierea tratamentului şi monitorizarea pacientului se va face de către medici de specialitate din următoarele 9 centre: Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara, Oradea.

Dosarul întocmit în vederea aprobării va fi depus la casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul de specialitate (prescriptor/curant).

Informatii privind tratamentul antiviral fara interferon al hepatitei cronice C si virozei hepatice C, precum si modelul de voucher, pot fi vizualizate/descarcate de mai jos, rubrica Fisiere atasate.

Persoana de contact  Dr.Deli Felicia ,Serviciul Medical .

                 Telefon: 0259/476830

                 Mail: casbh@rdslink.ro    

Fișiere atașate

Precizari referitoare la data limita de depunere a dosarelor fara interferon actualizat 10 Oct 2016.pdf Lista actualizata a unitatilor sanitare unde au fost distribuite vochere.pdf Lista laboratoarelor in care se vor efectua testarile pentru tratamentul fara interferon.pdf Precizari privind testarile fibromax_viremie_genotipare.pdf scrisoare către asigurat.pdf PROCEDURA DE LUCRU PRIVIN EVALUAREA REZULTATULUI MEDICAL 03 Iunie 2016.pdf