Documente justificative pt. dovada calitatii de asigurat

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE NECESARE PENTRU OBTINEREA ADEVERINTEI DE ASIGURAT

ART. 20 – Ordinul nr. 617/13 august 2007 
(1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse vor face dovada încadrarii în una dintre aceste categorii printr-un document justificativ – adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii, pe baza urmatoarelor documente:

PENTRU CETATENII ROMANI:

SALARIATII SI COASIGURATII ACESTORA
(adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.fac dovada calitatii de asigurat cu Adeverinta eliberata de angajator .

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

(adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;
3.declaratie privind obligatiile de constituire si plata la FNUASS
4.documente necesare pentru persoanele care figureaza cu VENITURI IMPOZABILE la Administratia Financiara in ultimii 5 ani.

PERSOANE CARE OBTIN VENITURI DIN DIVIDENDE
(adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

ASOCIAT UNIC CU DECLARATIE INREGISTRATA LA CNPAS

(adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;

PERSOANE CU CONTRACT DE MANDAT
(adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie dupa contractul de mandat;
3.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

PERSOANA FARA VENIT
(adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

ELEVI / STUDENTI INTRE 18 – 26 ANI
(adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar / universitar).
1.copie dupa Cartea de identitate;
2.document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca;
4.dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri.

TINERI CU VARSTA DE PANA LA 26 DE ANI CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI
(adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate;
2.adeverinta de la DGASPC care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;
3.adeverinta de la Primarie care atesta ca nu beneficiaza de ajutor social;
4.declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca.

PERSOANE CARE BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE DE SOMAJ
(adeverinta are valabilitate 6 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj.

FEMEI INSARCINATE / LAUZE
(adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara.

COASIGURAT (SOT/SOTIE SAU PARINTE CARE NU REALIZEAZA VENITURI PROPRII) AFLAT IN INTRETINEREA UNUI ASIGURAT  
(adeverinta este valabila 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
2.document care sa ateste gradul de rudenie (certificat de casatorie, certificat de nastere, sentinta de divort daca este cazul);
3.declaratie tip pe propria raspundere a coasiguratului ca nu realizeaza venituri proprii ;
4.declaratia tip pe propria raspundere prin care asiguratul declara ca il are in intretinere pe coasigurat;
5.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi, de catre asigurat:
     5.1 pentru asiguratii pensionari:
     – copie dupa Decizia de pensionare;
     - copie dupa ultimul cupon de pensie;
     5.2 pentru asiguratii salariati:
     - adeverinta eliberata de angajator. 

BOLNAVI CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE
(adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de cel care coordoneaza programul de sanatate;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse.

PERSOANE CARE SE AFLA IN CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI DE PANA LA 2 ANI SI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP PANA LA IMPLINIREA DE CATRE COPIL A VARSTEI DE 3 ANI
(adeverinta are valabilitate 2 ani).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
3.decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse.

PERSOANE CARE FAC PARTE DINTR-O FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, POTRIVIT LEGII NR.416/2001
(adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.adeverinta eliberata de primaria de sector din care sa rezulte data incadrarii in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social

BENEFICIARII DE LEGI SPECIALE
(adeverinta are valabilitate 1 an).
-
veterani de razboi
-vaduve de razboi
-persoane persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale
-revolutionari
-etc.

1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele prevazute de legile speciale sau de pensii.

PERSOANE CU DIZABILITATI
(adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap, pentru perioada de prescriptie;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara de cele prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate. 

PERSOANELE CARE SUNT RETURNATE SAU EXPULZATE ORI SUNT VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE SI SE AFLA IN TIMPUL PROCEDURILOR NECESARE STABILIRII IDENTITATII
(adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie.

PERSOANE CARE OBTIN VENITURI DIN AGRICULTURA SI SILVICULTURA, CHIRII, DOBANZI, TRANSFERURI TITLURI DE VALOARE, DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALA
(adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

NOTA:
1.
In cazul in care persoanele solicitante realizeaza venituri pentru care nu au inceput plata contributiei, nu se elibereaza adeverinta de asigurat pana ce acestea nu incep sa plateasca contributia curenta;

2.La solicitarea adeverintei de asigurat, trebuie sa se prezinte documente care atesta plata  contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani.

3.In cazul in care categoria de asigurat in care o persoana se incadreaza in prezent, este mai recenta de 5 ani, este necesar a se depune documente justificative corespunzatoare categoriei/categoriilor de asigurat in care s-a incadrat anterior

4.In situatii speciale, pentru stabilirea corecta a categoriei de asigurat, respectiv platii contributiei, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante