Capitolul 1 Dispozitii generale

 

 

ART. 1

(1) Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

(2) Casa de asigurari de sanatate Buzau, denumita in continuare casa de asigurari, in exercitarea atributiilor lor  conferite de lege si de prezentul Statut, aplica si respecta politica si strategia generala stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate pe raza lor de competenta.

ART.2

(1) Casa de asigurari de sanatate Buzau este institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

(2) Casa de asigurari se organizeaza ai functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului - cadru, aprobat de Consiliul de Administratie al CNAS.

ART.3

Casa de asigurari de sanatate Buzau va utiliza sigla Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cu mentionarea si a denumirii proprii.

Fișiere atașate

Statut CJAS BUZAU-2.pdf