Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate C.A.S Buzau. în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Ne puteţi contacta: 

 1. Prin poştă:

Sediul central al instituţiei se află în Municipiul Buzau

str. Crizantemelor nr. 18 Cod Poștal: 120203 judet Buzau

 

2. Comunicarea cu publicul

Prin poşta electronică (e-mail): relatii.publice@casbz.ro 

 

3. Telefon: 0238720846

Tel-verde: 0800800989 

Persoane desemnate

Dl. Jr. Vilculescu Radu - George.

 

4. Comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

Prin poşta electronică (e-mail): relatii.publice@casbz.ro 

Telefon: 0238717834 - int. 105 sau 0238720846 

Persoana desemnată

Dl  jr. Vilculescu Radu George

 

5. Date de contact Responsabil cu protectia Datelor (DPO):

Telefon: 0754 020220 

e-mail dpo@casbz.ro 

 

6. Sectiunea "Formular de Contact" din cadrul meniului "Contact" de pe site-ul www.casan.ro/casbz

NOTA: In situatia in care se foloseste sectiunea "Formular de contact", va rugam sa mentionati si un numar de telefon de contact, necesar pentru furnizarea unor informatii suplimentare si in vederea urgentarii solutionarii cererilor.

 

7. Consilier de Etica - Psih. Vilculescu Florentina - Consilier Superior comp. RUSEP

Fișiere atașate

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 1 MODEL-bz.pdf RECLAMATIE ADMINISTRATIVA MODEL 2-bz.pdf SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLICbz.pdf Lista informatii de interes public care se publica pe site-ul CAS Buzau.pdf Lege544_2001.pdf Lege544_2001_norme.pdf ANUNT.pdf Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracte personal.pdf Informare cu privire la aplicarea Regulamentului 679 din 2016.pdf regulament_2016_679.pdf STRATEGIA DE COMUNICARE CJAS BUZAU.pdf