Compartiment Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate C.J.A.S Buzau. în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Ne puteţi contacta: 

 1. Prin poştă:

Sediul central al instituţiei se află în Municipiul Buzau

str. Crizantemelor nr. 18 Cod Poștal: 120203 judet Buzau

 

2. Comunicarea cu publicul

Prin poşta electronică (e-mail): relatii.publice@casbz.ro 

 

3. Audiențe zilnic la Biroul Relații cu Asigurații, în intervalul

Luni - Joi: 9-16

Vineri: 9-14

 

4. Telefon: 0238720846
Tel-verde: 0800800989 

Persoane desemnate

Dl. expert superior Vasilescu Corneliu-Georgian

 

5. Comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

Prin poşta electronică (e-mail): dircontract@casbz.ro 

Telefon: 0238720641 

Persoana desemnată

D-na  jr. Anghel Simona

 

6. Date de contact Responsabil cu protectia Datelor (DPO):

Telefon: 0787593870 

e-mail dpo@casbz.ro 

 

Fișiere atașate

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 1 MODEL-bz.pdf RECLAMATIE ADMINISTRATIVA MODEL 2-bz.pdf SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLICbz.pdf telefoane CJAS Buzau.pdf Lista informatiilor de interes public-bz.pdf Lege544_2001.pdf Lege544_2001_norme.pdf ANUNT.pdf Informare cu privire la aplicarea Regulamentului 679 din 2016.pdf regulament_2016_679.pdf