In conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate Buzau este o institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, în subordinea CNAS. CAS Buzau functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS.Principalele atributii ale CAS Buzau, sunt urmatoarele :

Organele de conducere ale CAS Buzau sunt consiliul de administratie si presedintele director general.

Fișiere atașate

Legea nr 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii.pdf HOTĂRÂRE nr. 696 din 26 iunie 2021.pdf ORDIN nr 400 din 27 martie 2018 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionar.pdf ORDIN nr 1068 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a .pdf CONTRACT-CADRU din 26 iunie 2021 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a .pdf