Se aduce la cunostinta asiguratilor si furnizorilor faptul ca, incepand cu 01.04.2018, furnizorii de asistenta medicala primara SC Help Med Optim SRL (dr. Dragomir Maria Cristina) si CMI Dr. Tudor Dorina Mihaela nu se mai afla in relatie contractuala cu CJAS Buzau.

 

Conform prevederilor legale, asiguratii inscrisi pe listele celor doi furnizori au dreptul de a solicita schimbarea medicului de familie pe baza cardului national de asigurari sociale de sanatate si a cererii de inscriere prin transfer, conform modelului si conditiilor prevazute de Ordinul Ministrului Sanatatii si Presedintelui CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a prevederilor HG nr. 140/2018.

 

Fișiere atașate

Anunt.pdf