Conform  Ordonanței de Urgență nr. 30/2020, care cuprinde măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 și Legea 399/2005, acte normative care conțin reglementări privind modul de acordare a concediilor și indemnizațiior de asigurări sociale de sănătate, astfel:

Aceste reglementări sunt valabile pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul 195/2020 și au ca scop prevenirea îmbolnăvirilor.

Biroul de presă CNAS

http://www.casan.ro/post/type/local/comunicat-reglementari-privind-concediile-i-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate-pe-perio.html