COMUNICAT

 

         - Referitor la durata de valabilitate a cardului national de sănătate care se prelungeste la 7 ani.

 

            Guvernul Romaniei a adoptat H.G. nr. 458/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în

 domeniul sănătătii si pentru prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 538/28.06.2018,

 prin care se prelungeste de la 5 la 7 ani, termenul de valabilitate a cardurilor nationale de sănătate emise până

 la data de 31 iulie 2018 si reglementează aceeasi durată de valabilitate pentru toate cardurile emise după data

 respectivă. Decizia este posibilă deoarece certificatele digitale înscrise pe cipurile cardurilor nationale de sănătate

 au o valabilitate de 7 ani, ceea ce va permite Platformei Informatică a Asigurărilor de Sănătate să recunoască

 valabilitatea cardurilor pentru un interval de încă doi ani după termenul inscriptionat pe suprafata de plastic a

 documentelor emise anterior datei de 31 iulie 2018. 

           Conform prevederilor H.G. nr. 458/2018, care au modificat si completat Normele metodologice de aplicare

 a prevederilor referitoare la cardul national de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european si cardul

 national de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10

 septembrie 2012, art. 6 (11si (12) au urmatorul continut:

(11) Termenul de valabilitate a cardurilor nationale emise până la data de 31 iulie 2018 este de 7 ani de la data

 emiterii.

(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (11), pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul

 de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013."

          CNAS depune toate eforturile necesare tipăririi si distribuirii de noi carduri nationale de sănătate tuturor

 persoanelor care împlinesc vârsta de 18 ani sau care dobândesc calitatea de asigurat conform reglementărilor

 legale în vigoare.

 

                          BIROUL DE PRESA CAS BUZAU