Grupul de lucru privind distribuirea cardului național de asigurări sociale de sănătate, cu următoarea componență:

 

Responsabil:

Jr. Draghici Sorin Cristinel - Director Executiv Direcția Relații Contractuale; draghici66@gmail.com; 075.70.28.700

 

Coordonator:

Soc. Barbu Ionel Radu - consilier clasa I; relatii_publice@cjasmh.ro; 072.23.01.898

 

Membri:

Ec. Ghenciu Florentin - consilier clasa Ielicitatie@cjasmh.ro; 072.82.47.856

Ref. Marinchescu Rodica - referent clasa III, 072.63.16.222