CAS MEHEDINȚI  anunţă deschiderea sesiunii de contractare, pentru anul 2021, cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, conform HGR nr. 696/2021, precum şi cu furnizorii de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, care nu se află în relaţie contractuală cu CAS  MEHEDINTI, conform HGR nr. 155/2017, cu modificările și completările ulterioare.

 

        Furnizorii interesaţi vor transmite/depune  la CAS MEHEDINȚI documentele necesare contractării, în perioada 9-14 iulie 2021. Data limită pentru finalizarea procesului de contractare şi semnare a contractelor  este 31.07.2021.

       Informaţii detaliate pot fi vizualizate pe site-ul www.casan.ro/cjasmh/ -Informații pentru furnizori - Furnizori de servicii medicale

 

CALENDAR CONTRACTARE  2021

 

1. Depunerea cererilor însoțite de documentele prevăzute în actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor pe domenii de asistență medicală-

 

2. Afișarea listei cu furnizorii respinși la contractare:

 

3. Termenul limită de depunere a contestațiilor:

 

4. Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor:

 

Data limită pentru finalizarea procesului de contractare și semnare a contractelor 31.07.2021

 

MENȚIUNI:

  1. În cazul în care furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale depun cererile însoțite de documentele prevăzute în actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor, la alte termene decât cele comunicate mai sus și nu participă la negocierea și încheierea contractelor în termenele stabilite de către CAS MH, furnizorii respectivi nu vor mai desfașura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare
  2. Furnizorii interesați sunt rugați să acceseze permanent site-ul CAS MH pentru a beneficia de toate informațiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic; tot aici vor fi comunicate și datele la care vor avea loc eventuale întâlniri cu reprezentanții furnizorilor, în funcție de specificul fiecărui domeniu de asistență medicală.

 

 

Documente necesare incheierii contractelor

Procedura de transmitere a documentelor de contractare

Exemple de structuri de foldere pentru transmiterea documentelor

 

 

Fișiere atașate

Lista furnizorilor de DISPOZITIVE MEDICALE admisi - respinsi.xls Lista furnizorilor de servicii CLINICE admisi - respinsi.xls Lista furnizorilor de servicii de INGRIJIRI LA DOMICILIU admisi - respinsi.xls Lista furnizorilor de servicii de RECUPERARE admisi - respinsi.xls Lista furnizorilor de servicii STOMATOLOGICE admisi - respinsi.xls Lista FARMACII admisi - respinsi.xls Lista furnizori de servicii SPITALICESTI admisi-respinsi.xls Lista furnizori MEDICINA DE FAMILIE admisi-respinsi.xls Lista furnizorilor de servicii PARACLINICE admisi - respinsi.xls 2021_07_30 Punctaje si valori de contract paraclinice lunile august, septembrie si partial octombri.pdf 2021_07_30 Anexa 1 - Valori de contract STOMATOLOGII - august - decembrie 2021.pdf 2021_07_30 Anexa 2 - Valori de contract STOMATOLOGII - 2021.pdf 2021_07_30 Puntaje furnziori de RECUPERARE - august 2021.pdf 2021_07_30 Valori de contract furnizori de INGRIJIRI LA DOMICILIU - 2021.pdf 2021_07_30 Valori de contract furnizori de RECUPERARE - august - decembrie 2021.pdf 2021_07_30 Valori de contract furnizori de RECUPERARE - ianuarie - iulie 2021.pdf