Serviciu / Birou / Compartiment Sef Serviciu / Sef Birou / Coordonator Compartiment Interior
Preşedinte Director General    
Birou Control Suitariu Claudiu Gabriel 110
Compartiment Juridic, Contencios Administrativ Ghilerdea Ionel Cosmin 107
Compartiment Tehnologia Informaţiei Echim Dumitru 116
Compartiment Resurse Umane, Salarizare Evaluare Personal Florescu Claudia Zîna 106
Compartiment Relații Publice și Purtător de Cuvânt Barbu Ionel Radu 106
Direcţia Economică    
Compartiment Buget, Financiar Şi Contabilitate Bîrcu Florina 109
Compartiment Evidenţa Asiguraţi, Carduri și Concedii Medicale Nicolescu Domnica 111
Compartiment Achiziţii Publice Gherghe Patricia 109
Compartiment Logistică și Patrimoniu Sîrbu Ştefan Tănase 119
Direcţia Relaţii Contractuale    
Serviciul Decontare Servicii Medicale Albu Drina 118
Compartiment Evaluare-Contractare Albei Alina Lăcrămioara 122
Compartiment Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene Floarea Cosmina Andreea 114
Compartiment Analiză Cereri și Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu și Dispozitive Medicale Piroi Elena 112
Direcţia Medic Şef    
Serviciul Medical, Programe De Sănătate Şteanţă Iuliana Camelia 121
Compartiment Comisii terapeutice/clawback Anițoiu Claudia 121