Serviciu / Birou / Compartiment Sef Serviciu / Sef Birou / Coordonator Compartiment Interior
Director General    
Birou Control Suitariu Claudiu Gabriel 105
Compartiment Juridic, Contencios Administrativ Ghilerdea Ionel Cosmin 107
Compartiment Tehnologia Informaţiei Echim Dumitru 116
Compartiment Resurse Umane, Salarizare Evaluare Personal Moti Claudia Valeria 123
Compartiment Relații Publice și Purtător de Cuvânt Floarea Cosmina Andreea 114
Direcţia Economică    
Compartiment Buget, Financiar Şi Contabilitate Ciontea Denisa 108
Compartiment Evidenţa Asiguraţi, Carduri și Concedii Medicale Nicolescu Domnica 111
Compartiment Achiziţii Publice Ghenciu Florentin 108
Compartiment Logistică și Patrimoniu Sîrbu Ştefan Tănase 119
Direcţia Relaţii Contractuale    
Serviciul Decontare Servicii Medicale Sîrmă Florinela 121
Compartiment Evaluare-Contractare Albei Alina Lăcrămioara 122
Compartiment Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene Barbu Radu Ionel 110
Compartiment Analiză Cereri și Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu și Dispozitive Medicale Piroi Elena 112
Direcţia Medic Şef    
Serviciul Medical, Programe de Sănătate Feraru Grigorița 106
Compartiment Comisii Terapeutice/Clawback Anițoiu Claudia 106