INFORMARE

         Prin prezenta vă informăm că potrivit:

- prevederilor Ordinului 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, respectiv prevederile din cap. IV, art. 32, lit a) – „Tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat se iniţiază de către medicul specialist diabetolog sau de către medicul cu competenţă/atestat în diabet şi poate fi continuat pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. Medicii desemnaţi sunt medicii specialişti (medicină internă, medicină de familie), nominalizaţi de casele de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean.

              Medicii de familie desemnaţi în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean pot prescrie în baza scrisorii medicale numai medicamente ADO.” şi lit. f) - „Pentru tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice iniţierea se face de către medicul oncolog sau hematolog, după caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog, hematolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. Medicii desemnaţi sunt medicii de familie, nominalizaţi de casa de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici oncologi sau hematologi la nivel judeţean. ”;

Sunt medici desemnați pentru prescrierea medicamentelor specifice necesare tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat:

- medicii de specialitate medicină internă care îşi desfăşoară activitatea în ambulatoriile de specialitate ale Spitalului Municipal Orşova, Spitalului Orăşenesc Baia de Aramă, Centrului multifuncţional Strehaia şi Centrului multifuncţional Vînju Mare - pentru prescrierea, în baza scrisorii medicale de la medicul specialist diabetolog, a tratamentului cu insulină;

- toți medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Mehedinţi - pentru prescrierea, în baza scrisorii medicale de la medicul specialist diabetolog, a tratamentului cu antidiabetice orale;

   Sunt medici desemnați pentru prescrierea medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu afecțiuni oncologice:

- toți medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Mehedinţi - prescrierea tratamentului cu medicamente specifice programului național de oncologie se face în baza scrisorii medicale de la medicul specialist oncolog / oncohematolog.

CONDUCEREA CAS MEHEDINȚI