Vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit următoarelor acte normative:

 

     

contractele de furnizare de servicii medicale se prelungesc până la data de 31.03.2023, pentru furnizorii  aflați în relație contractuală cu CAS Mehedinti la data de 30.12.2022.