Domeniul http://www.ceass.ro înscripționat pe cardul european de sănătate nu mai este proprietatea CNAS.

Asigurații, deținători ai cardurilor europene de asigurări de sănătate care doresc să se informeze despre modul în care poate fi utilizat CEASS, vor accesa informațiile postate pe site-urile caselor de asigurări de sănătate.

Prin Ordin al președintelui CNAS va fi aprobată noua machetă a CEASS, astfel încât pe cardurile care vor fi tipărite după epuizarea stocului existent să fie inscripționată noua adresă a site-ului, care poate fi accesat pentru infomații utile referitoare la CEASS.