Conform prevederilor Art.II, alin.(1) din    Ordinul  Nr. 1909/856/2021 din  23 septembrie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 din 1 iulie 2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale,

”ART. II
    (1) Formularele de certificate de concediu medical în formatul în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31.12.2021.”

     Incepând cu data de 01.01.2022 este obligatorie  utilizarea de către medicii curanți  a  formularelor  noi de certificate de concediu medical, conform modelului unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special,  prevăzut în Anexa 1 la Ordinul MS/CNAS Nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

 

DIRECTOR GENERAL,

EC DRINA ALBU