Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în perioada 13 februarie 2023 – 17 februarie 2023

 

Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătății nr. 330/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea clinică şi investigaţiile clinice cu dispozitive medicale şi pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 792/2006 privind desfăşurarea procedurii de investigaţie clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele medicale

 

120/2023

2.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 90/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

126/2023

3.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/2023 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

138/2023

4.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

138/2023