Conform adresei CNAS nr. P8990/21.10.2019, serviciile medicale acordate in luna octombrie 2019 se vor raporta în luna noiembrie 2019 conform calendarului:

  • Începând cu data de 05.11.2019 pentru:
  1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice,
  2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
  3. Programe naționale de sănătate,
  4. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala.

 

  • Începând cu data de 08.11.2019 pentru:
  1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală,
  2. Dispozitive medicale,
  3. Ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară.

 

      Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate.