Protocoale terapeutice

    În Monitorul Oficial al României partea I nr. 12 și 12 bis din data de 09.01.2020 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 2023/2019/1/2020 privind modificarea și completarea anexei nr 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări de sănătate, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008.
    În acest sens, pe site-ul CNAS în secțiunea "Informații pentru furnizori -> medicamente -> protocoale terapeutice" au fost postate toate protocoalele valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, actualizate la zi.