Având în vedere prevederile H.G.R nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 și dispozițiile Ordinului MS/CNAS nr. 1068/627/2021,cu modificările și completările ulterioare   vă adresăm invitatia de a participa la o ședință de lucru privind derularea relației contractuale cu CAS MEHEDINTI , ce va avea loc în sistem de videoconferinta, utilizand aplicatia ZOOM, conform următorului calendar:

 Nr. crt.

Tipuri de furnizori de servicii medicale

Data întâlnirii

Ora

   1.

Furnizori de servicii medicale în asistenta medicală primara

19.01.2023

11:00

 La întâlnire au fost invitați să participe și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Mehedinti.

Vă rugăm să confirmați participarea dvs. trimițând un email pe adresa utilizată în relația contractuală cu instituția noastră.

Detaliile privind modalitatea de conectare urmează să le primiți în timp util pe adresa de email oficială, pe care o utilizați în relația cu instituția noastră.

 Conducerea CAS