Alocare sume paraclinice MAI 2024

Alocare sume paraclinice APR 2024

Alocare sume paraclinice MAR 2024

Alocare sume paraclinice FEB 2024

Alocare sume paraclinice IAN 2024

Alocare sume paraclinice OCT-DEC 2023

Alocare sume paraclinice iulie-decembrie 2023

Alocare sume paraclinice aprilie-iunie 2023

Alocare sume paraclinice martie 2023

Alocare sume paraclinice ianuarie-februarie 2023

SuplimentareContract Paraclinice la 11.11.2022

SuplimentareContract Paraclinice la 21.09.2022

RegularizareContract aprilie Paraclinice la 28.04.2022

SuplimentareContract Paraclinice la 28.04.2022

SuplimentareContract Paraclinice la 28.02.2022

Suplimentare Contract Paraclinice la 28.01.2022

Regularizare contract radiologie ian 2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 03.01.2022

Suplimentare Contract Paraclinice la 09.12.2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 09.12.2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 26.11.2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 30.09.2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 28.07.2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 30.06.2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 07.05.2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 31.03.2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 26.02.2021

Suplimentare Contract Paraclinice la 29.01.2021

Fișiere atașate

SuplimentareContract Paraclinice la 04,01,2021.xls Dimin NOV si Suplim DEC 2020 Paraclinice .xls Dimin OCT si Suplim NOV 2020 RADIOLOGIE.xls SuplimentareContract Paraclinice la 21.09.2020.xls SuplimentareContract Paraclinice la 29,05,2020 revizuit la 06.07.2020.xls SuplimentareContract Paraclinice la 29,05,2020.xls SuplimentareContract Paraclinice la 30.04.2020.xls SuplimentareContract Paraclinice la 01.04.2020.xls SuplimentareContract Paraclinice la 28.02.2020.xls SuplimentareContract Paraclinice la 28.01.2020.xls SuplimentareContract Paraclinice la 06,01,2020.xls SuplimentareContract Paraclinice la 11 decembrie 2019.xls SuplimentareContract Paraclinice la 21 noiembrie 2019.xls Dimin OCT si Suplim NOV 2019 Paraclinice la 13 NOV 2019.xls SuplimentareContract Paraclinice la 01 octombrie 2019.xls Contract Paraclinice AUG_DEC 2019 la 26 IUL 2019.xls Contract Paraclinice IULIE 2019 la 01 IULIE 2019.xls Contract Paraclinice Tr II 2019 la 01 Apr 2019.xls Contract Paraclinice MART 2019 la 28 FEB 2019.xls Contract Paraclinice FEB 2019 la 31 IAN 2019.xls Contract Paraclinice IAN 2019 la 03 IAN 2019.xls Dimin NOV si Suplim DEC 2018 Paraclinice la 06 DEC 2018.xls Suplimentare Contract Paraclinice 2018 la 05 DEC 2018.xls Suplimentare Contract Paraclinice 2018 la 13 NOV 2018.xls Contract SEPT si DEC 2018 paraclinice la 18 SEP 2018.xls Contract SEM II 2018 paraclinice la 29 IUN 2018.xls Contract Trim II 2018 paraclinice la 15 IUN 2018.xls Contract Trim II 2018 paraclinice la 27 APR 2018.xls Contract Trim I 2018 paraclinice la 03 IAN 2018.xls Renegociere paraclinice la 19 Decembrie 2017.xls Machete suplim paraclinice 04 Decembrie 2017.xls MACHETE Suplim paraclinice 10 Noiembrie 2017.xls MACHETE Suplim paraclinice 25 Sept 2017.xls iunie 2017 machete paraclinice - laborator anatomie patologica.pdf iunie 2017 machete paraclinice - radiologie.pdf iunie 2017 machete paraclinice - laborator.pdf iunie 22.06.2017 machete paraclinice laborator anatomie patologica.pdf iunie 22.06.2017 machete paraclinice radiologie.pdf iunie 22.06.2017 machete paraclinice laborator.pdf Machete paraclinice laborator anatomie patologica APRILIE-DECEMBRIE 2017.pdf Machete paraclinice laborator APRILIE-DECEMBRIE 2017.pdf Machete paraclinice radiologie APRILIE-DECEMBRIE 2017.pdf machete paraclinice laborator IAN 2017.pdf machete paraclinice radiologie IAN 2017.pdf machete paraclinice site oct 2016 laborator.pdf machete paraclinice site oct 2016 radiologie.pdf machete paraclinice radiologie oct-dec 2016.pdf machete paraclinice laborator oct-dec 2016.pdf machete paraclinice site SEP 2016 laborator.pdf machete paraclinice site SEP 2016 radiologie.pdf Modalitati de calcul paraclinice radiologie iul-dec 2016.pdf Modalitati de calcul paraclinice laborator iul-dec 2016.pdf Modalitati de calcul valoare ctr paraclinice apr-iun 2016.pdf Modalitati de calcul suplimentare ctr paraclinice ian-mart 2016.pdf Modalitati de calcul suplimentare valoare ctr paraclinice dec 2015.pdf Modalitati de calcul suplimentare ctr paraclinice nov-dec 2015.pdf Modalitati de calcul valoare ctr septembrie 2015.pdf Modalitati de calcul valoare ctr APR-DEC 2015.pdf Modalitati de calcul valoare ctr ian-mart 2015.pdf modalitati de calcul valoare contract-an 2014.pdf