Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani -studenti care urmeaza o forma de invatamant intr-un stat membru UE/SEE/Elvetia se vor asigura in statul de resedinta, in conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. Pentru aceasta categorie de tineri nu se va elibera card european/certificat inlocuitor  sau formular S1/E 106.   

Formularul E104 se elibereaza atunci cand un lucrător salariat sau independent începe o activitate într-un stat membru UE/SEE/Elvetia şi nu îndeplineşte condiţiile de deschidere de drepturi la prestaţii de boală şi maternitate in acel stat, pentru a putea beneficia de aceste prestaţii prezintă instituţiei din noul stat de muncă sau de domiciliu formularul E 104 care specifică perioadele de asigurare realizate in Romania.Casele de  de Asigurari de Sanatate din Romania au fost infiintate doar in anul 1999, iar pentru perioade de activitate anterioare datei de 1 aprilie 2001,se elibereaza adeverinţe care atestă vechimea în muncă de foştii angajatori, unităţile succesoare sau Direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale.Ulterior acestei date, evidența asiguraților se realizează electronic. Perioadele de asigurare- pentru boala/maternitate (cod A) se certifica pe formularul E104 de catre Comp.Evidenta Asigurati- conform bazei de date a caselor de asigurari de sanatate din Romania - S.I.U.I. -Sistemul Informatic Unic Integrat.
 In cazul solicitarii formularului E104 pentru copii minori,care sunt asigurati in Romania pana la varsta de 18 ani-prin efectul legii-fara plata contributiei de asiguri de sanatate,formularul E104 se elibereaza strict cu aceasta mentiune,CAS-BN neavand abilitarea de a certifica perioadele de resedinta/domiciliu in Romania.
 In cazul solicitarii formularului S1(fostul formular E106,E121),la nivelul CAS-BN au fost aprobate cereri-tip care precizeaza clar documentele ce trebuie prezentate la CAS in vederea obtinerii formularului,conform reglementarilor legale aferente-Ord.CNAS nr.592/2008. Cererile tip se pot obtine de la CAS-BN – de la Secretariat,Comp.Acorduri/Regulamente/Formulare Europene sau pot fi consultate/descarcate de mai jos

Fișiere atașate

CERERE E104 2018.pdf CERERE RAMBURSARE HG 304.pdf cerere tip E 112.pdf CERERE TIP RAMBURSARE o 729 DIN 2009 UE.pdf CERERE TIP RAMBURSARE REGISTRATURA.pdf Cerere tip S1 E 121.pdf Cerere-tip S1 E106.pdf