Statut

 

CAP. I

Dispoziţii generate

ART. 1
(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanlare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asigurăţi.
(2) Casa de asigurări de sănătate Bistrita-Nasaud, denumită in continuare casa de asigurări, in exercitarea atributiilor lor conferite de lege şi de prezentul Statut, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza lor de competenjă.

ART. 2
(1) Casa de asigurări de sănătate Bistrita-Nasaud este institutie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, in subordinea Casei Naiionale de Asigurări de Sănătate.
(2) Casa de asigurări se organizează şi funciionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului - cadru, aprobat de Consiliul de Administralie al CNAS.

ART. 3
Casa de asigurări de sănătate Bistrita-Nasaud va utiliza sigla Casei Nalionale de Asigurări de Sănătate cu mentionarea şi a denumirii proprii.

 

Fișiere atașate

STATUT CAS BN 2019.pdf