În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Bistrita Nasaud este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS. CAS Bistrita Nasaud  funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administraţie al CNAS.

 Principalele atribuţii ale CAS Bistrita Nasaud, sunt următoarele :

- administrează împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate;
- controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
- participă la acreditarea medicilor şi a personalului sanitar care poate fi admis să lucreze în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
- încheie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, în limita condiţiilor prevăzute de contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;
- decontează furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, contravaloarea serviciilor contractate şi prestate asiguraţilor, pe baza formularelor de raportare, stabilite prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
- efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi de evaluare a interesului manifestat de către aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale.