INFORMATII CONTRACTARE 2023

 

I. COMUNICAT CAS-BN - publicat la 24-03-2023 

Vă aducem la cunoștiință că se prelungește până la data de 30.06.2023 termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 — 2022, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anii 2021 - 2022 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare. - accesati comunicatul CAS-BN 

 

II. INTALNIRI cu FURNIZORII an 2023 accesati aici

 

III. COMUNICAT CONTRACTARE - martie 2023

În perioada 01.03-15.03.2023, CAS-BN anunță perioada de contractare pentru servicii medicale paraclinice, motivat de solicitarea unor noi furnizori din zone deficitar acoperite cu aceste servicii medicale.

Calendar de contractare:

01.03.2023 – Publicare anunț

02.03.2023 – 06.03.2023 – Transmiterea în format electronic a cererilor de intrare în contract însoțite de documentele necesare încheierii contractului

07.03.2023 – 10.03.2023 – Analiza dosarelor depuse

10.03.2023 – Afișarea pe site a listelor cu furnizorii admiși/respinși

13.03.2023 – Depunerea contestațiilor

14.03.2023  - Afișarea rezultatului contestațiilor

15.03.2023 - Încheierea contractelor

Documentele de contractare se vor transmite intr-o arhiva parolata (tip: *.zip, *rar, maxim 10 MB/arhiva, parola se va comunica ulterior), pe adresa de email contractare@casbn.ro, conform opisului. 

 

 

Fișiere atașate

Comunicat prelungire Contractul cadru pana la 30.06.2023.pdf Doc.contractare para. martie 2023.rar