FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE IN CONTRACT CU CAS BN  in perioada 1 MAI  - 31 DECEMBRIE 2022

 

Fișiere atașate

LISTA FURNIZ MEDICAMENTE din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZ ASISTENTA PRIMARA- din 01-05-2022-.pdf LISTA FURNIZ SPITALE din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZORI PARACLINICE din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZ CLINICE din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZ BFT din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZ INGRIJ LA DOMICILIU din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZ MEDICINA DENTARA din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZORI DISP MED din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZ PREVENTORII din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZ TRANSPORT NEASISTAT din 01-05-2022.pdf LISTA FURNIZORI IN CONTRACT cu CASBN 01-31_03_2022.pdf Furnizori medicamente august - decembrie 2021.pdf Furnizori asistenta medicala primara august - decembrie 2021.pdf Unitati sanitare cu paturi - august -decembrie 2021.pdf Furnizori paraclinice august - decembrie 2021.pdf Furnizori clinice august - decembrie 2021.pdf Furnizori medicina dentara august - decembrie 2021.pdf Furnizori dispozitive medicale august - decembrie 2021.pdf Furnizori ingrijiri medicale la domiciliu august-decembrie 2021.pdf Furnizori recuperare medicala august - decembrie 2021.pdf Preventoriu Ilisua - august -decembrie 2021.pdf Transport neasistat - august-decembrie 2021.pdf Date contact cab med asist primară pt activ art.3alin.(2)-(7)-OG-3-2021.pdf FURNIZORI MEDICAMENTE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZORI MEDICI FAMILIE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZORI SPITALE 01_04-30_06_21 (1).pdf FURNIZORI CLINICE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZORI PARACLINICE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZORI STOMATOLOGIE 01_04-30_06_21 (1)-2.pdf FURNIZOR PREVENTORIU 01_04-30_06_21 (1).pdf FURNIZORI RECUPERARE MED 01_04-30_06_21 (1)-2.pdf FURNIZORI DISPOZITIVE MEDICALE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZOR TRANSPORT NEASISTAT 01_04-30_06_21 (1)-2.pdf FURNIZORI INGRIJIRI LA DOMICILIU 01_04-30_06_21.pdf