FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE IN CONTRACT CU CAS BN 

1. FARMACII
2. MEDICI FAMILIE
3. SPITALE
4. CLINICE
5. PARACLINICE
6. MEDICINA DENTARA
7. PREVENTORIU
8. RECUPERARE MEDICALA
9. DISPOZITIVE MEDICALE
10.TRANSPORT NEASISTAT
11. INGRIJIRI LA DOMICILIU

** Datele de contact ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară cu care au încheiat contract pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (2) - (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021

Fișiere atașate

Furnizori medicamente august - decembrie 2021.pdf Furnizori asistenta medicala primara august - decembrie 2021.pdf Unitati sanitare cu paturi - august -decembrie 2021.pdf Furnizori paraclinice august - decembrie 2021.pdf Furnizori clinice august - decembrie 2021.pdf Furnizori medicina dentara august - decembrie 2021.pdf Furnizori dispozitive medicale august - decembrie 2021.pdf Furnizori ingrijiri medicale august - decembrie 2021.pdf Furnizori recuperare medicala august - decembrie 2021.pdf Preventoriu Ilisua - august -decembrie 2021.pdf Transport neasistat - august-decembrie 2021.pdf Date contact cab med asist primară pt activ art.3alin.(2)-(7)-OG-3-2021.pdf FURNIZORI MEDICAMENTE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZORI MEDICI FAMILIE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZORI SPITALE 01_04-30_06_21 (1).pdf FURNIZORI CLINICE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZORI PARACLINICE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZORI STOMATOLOGIE 01_04-30_06_21 (1)-2.pdf FURNIZOR PREVENTORIU 01_04-30_06_21 (1).pdf FURNIZORI RECUPERARE MED 01_04-30_06_21 (1)-2.pdf FURNIZORI DISPOZITIVE MEDICALE 01_04-30_06_21.pdf FURNIZOR TRANSPORT NEASISTAT 01_04-30_06_21 (1)-2.pdf FURNIZORI INGRIJIRI LA DOMICILIU 01_04-30_06_21.pdf