*****IN ATENŢIA TUTUROR FURNIZORILOR DE:  SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, DISPOZITIVE MEDICALE AFLAŢI ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU C.A.S. BN *****

 

1. COMUNICAT  transmitere documente  -  20-03-2020

2. COMUNICAT contractare - 14-05-2020

3. COMUNICAT prelungire acte aditionale  - 15-05-2020

4. Comunicat servicii medicale medicina dentara - 06-07-2020

 

* FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE IN CONTRACT CU CAS BN 

1. FARMACII
2. MEDICI FAMILIE
3. SPITALE
4. CLINICE
5. PARACLINICE
6. MEDICINA DENTARA
7. PREVENTORIU
8. RECUPERARE MEDICALA
9. DISPOZITIVE MEDICALE
10.TRANSPORT NEASISTAT
11. INGRIJIRI LA DOMICILIU

 

Fișiere atașate

Comunicat contr stomat rural - 06-07-20.pdf COMUNICAT prelungire contracte -15-05-20 .pdf Comunicat CONTRACTARE 14-05-2020.pdf Comunicat transmitere documente site-20-03-20.pdf MEDICI CLINICE la 15-05-2020.pdf FURNIZORI DE MEDCAMENTE TRIM I 2020.pdf FURNIZORI MEDICI DE FAMILIE TRIM I 2020.pdf FURNIZORI SPITALE TRIM I 2020.pdf FURNIZORI CLINICE TRIM I 2020.pdf FURNIZORI PARACLINICE TRIM I 2020.pdf FURNIZORI MED DENTARA TRIM I -2020.pdf FURNIZORI PREVENTORIU TRIM I 2020.pdf FURNIZORI BFT TRIM I 2020xlsx.pdf FURNIZORI DISPOZ MEDICALE TRIM I 2020.pdf FURNIZORI TRANSPORT NEASISTAT TRIM I 2020.pdf FURNIZORI INGRIJIRI LA DOMICILIU TRIM I 2020 (1).pdf