Anexat regasiti Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în H.G. nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actualizată la zi, conform informațiilor comunicate de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania. Accesati pdf.

 

Fișiere atașate

Adr CNAS-P4585-09-06-2022 ref produse biologice.pdf