Avan in vedere prevederile HG.140/2018 pentru aprobarea Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare, CAS Calarasi declara deschisa o noua perioada de contractare pentru servicii medicale in asistenta medicala primara pentru sat Pietroiu, com. Borcea incepand cu 27.02.2019.

Documentele necesare incheierii contractelor si calendarul de contractare sunt afisate pe site-ul CAS Calarasi.

                               

                              Presedinte-Director General,

                                Ing. Marius Grigore Dulce

Fișiere atașate

lista admisi februarie 2019.doc ANEXA 45.doc ANEXA NR.2.doc Calendar de contractare- sesiune feb.2019.pdf cerere tip MF ANEXA NR.1.doc declaratie program ANEXA NR. 3.doc MF -OPIS-2018.doc