Stimaţi angajatori

( depunători online ai Declaraţiei 112 )

           Vă facem cunoscut prin prezenta că Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Nr.617 din 13 august 2007( pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ) ne indica la Art.30 procedura de lucru in cazul în care persoanele au atât perioade in care au realizat venituri impozabile cât şi perioade în care nu au realizat venituri impozabile ( în ultimii cinci ani ).

           Pentru a nu fi puşi în situaţia de a cere multe documente justificative de la asiguraţi  recomandăm angajatorilor să completeze corect informaţiile din Declaraţia 112 ( în special dataAng şi unde este cazul dataSf ). Acest lucru permite încărcarea corectă ( prin prelucrarea pachetelor de la ANAF ) a datelor în SIUI ( Sistemul Informatic Unic Integrat al CNAS ) şi evidenţierea cât mai corectă a perioadelor de contributie per categorie de asigurat.

                   Vă dăm câteva exemple de erori frecvente:

 

 

           Rugăm angajatorii să consulte site-ul nostru www.casan.ro/cascl  la   rubrica „Informaţii pentru Angajatori” ( ►►Raportări periodice-D112◄◄)

 

           ATENŢIE !   Stagiul de cotizare la sănătate este dat de câmpurile dataAng [ data angajării respectiv reangajării ]  şi dataSf  [data plecării sau data încetării cotizării ]  din Declaraţiile D112 depuse de către angajatori sau entităţi asimilate.

 

Fișiere atașate

OMFP_1024_2017.pdf OMFP_1209_2018.pdf OMFP_1931_2018.pdf