Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
2. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
3. Adeverință salariat  
4. Adeverinta zile CM ultimele 12 luni  
5. Precizari adeverinte salariat angajatori  
6. Decontare indemnizatie de concediu medical pentru carantina (Cod 07)