Casa de Asigurari de Sanatate Calarasi informeaza ca procesul de contractare, pentru toate domeniile de asistenta medicala, medicamente si dispozitive medicale, pentru perioada august-decembrie 2019 se desfasoara in cursul lunii iulie 2019.

Calendarul etapei de contractare, opisul, cererea-tip de intrare in relatie contractuala cu CAS Calarasi, precum si Procedura privind transmiterea electronica a documentelor sunt afisate pe site-ul institutiei, in sectiunea Contractare 2019

Data limita de finalizare a procesului de contractare este 31.07.2019.

 

                Presedinte Director General                                             

                   Ing.Marius Grigore Dulce