HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari.

Au fost modificate actele normative privind Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari. Astfel, în Monitorul Oficial al României nr. 712/29.08.2019 a fost publicată HG nr. 643, în baza căreia

”(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

DISPOZITIILE PREZENTEI HOTARARI SE APLICA INCEPIND CU DATA DE 01.09.2019

 

 

CONDUCEREA CAS CALARASI