Va aducem la cunostinta aprobarea in Monitorul Oficial nr.1062/14.12.2018 a Ordonantei de Urgenta nr.109/13.12.2018 pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata, care la pct.3 prevede urmatoarele:

         La art.249,dupa al.(5) se introduce un nou alineat, alineatul(6), cu urmatorul cuprins:

(6) prin exeptie de la prevederile alin.(3) si prin derogare de la prevederile art.20 alin(2) din Legea nr.185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, in anul 2019, in sistemul de asigurari sociale de sanatate se incheie contracte cu unitati autorizate si evaluate in conditiile legii.