În prezent Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS) gestionează la nivel național un număr de peste 18 milioane de persoane beneficiare de servicii medicale și medicamente, un număr de peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale și medicamente, peste 700.000 de servicii raportate și validate zilnic din care aproximativ 200.000 sunt prescripții  medicale. Cunoașterea acestor date din perspectiva evoluției stării de sănătate a populației, a serviciilor medicale cel mai frecvent accesate ori a tipurilor de tratamente / medicamente prescrise, contribuie la o mai eficientă gestionare a Sistemului Asigurărilor Sociale de Sănătate și la adoptarea acelor politici publice în domeniul medical care să răspundă cât mai bine nevoilor populației la un moment dat.

În acest context, Casa Națională de Asigurări de Sănătate participă în calitate de beneficiar la proiectul „Sistem INTEGRAT  de Management în Sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate”*, derulat în scopul asigurării unei planificări strategice bazate pe dovezi și a unui management decizional eficient prin prelucrarea datelor specifice colectate de Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS).

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un sistem pentru suport operațional care optimizează procesele decizionale ale instituției, de a furniza informații pe baza cărora pot fi realizate politici publice în domeniul sănătății și în domeniul social, precum și de a consolida capacitatea instituțională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient, instrument care va duce la creșterea eficienței activității proprii și a prestigiului instituției prin creșterea gradului de interoperabilitate a sistremelor informaționale și informatice utilizate.

Obiective specifice:

Pe lângă funcționalitățile avansate de analiză a datelor ce vor fi dezvoltate pentru utilizatorii interni ai instituției, se vor implementa și un set de interfețe web care vor permite accesul utilizatorilor din afara instituției la date ale acesteia, structurate pe patru nivele de interes:

Cunoscut fiind că din perspectiva colaborării interinstituţionale, comunicarea şi colaborarea joacă un rol esenţial, noul sistem informatic consolidează capacitatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient cu instituțiile care alimentează cu date sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Valoarea proiectului

Valoarea totală: 101.980.091,2 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 85.646.819,92 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 16.333.271,28 lei

* Proiectul „Sistem INTEGRAT  de Management în Sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014 – 2020.

                                 Director General                                 

                             Dr. Silviu DRĂGAN