Eliberarea cardului duplicat, in caz de pierdere / furt / deteriorare  se face in baza documentelor si la adresa cardsanatate@cascov.ro :

 

Eliberarea cardului duplicat, in caz de schimbarea datelor personale (nume) se face in baza documentelor:

 

Cererea va fi completata si semnata de titular sau, dupa caz, reprezentantul/ imputernicitul legal al acestuia., la cerere fiind atasata copia actului de identitate a titularului (dupa caz, si a imputernicitului)

Contravaloarea cardului, în cuantum de 19,64 lei, se poate achita la casieria CAS Covasna.

 Sau in contul : RO55 TREZ 2565 005X XX00 0124

CUI: 4202029
BENEFICIAR:
CAS Covasna

EXPLICATIA PLATII: NUME, PRENUME - CONTRAVALOARE  DUPLICAT CARD NATIONAL SANATATE

CONT DESCHIS LA TREZORERIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

 

Asiguraţilor care solicita Card duplicat li se elibereaza Adeverinta de înlocuire a cardului duplicat.

Documentele se depun la ghiseul din sediul CAS Covasna sau pot fi transmise prin serviciile postale ori prin posta electronică la adresa cardsanatate@cascov.ro

---

Această adeverință se emite pentru asigurații care depun la casa de asigurări de sănătate cererea de eliberare a cardului duplicat, în cazul:

Ordinul prevede că cererea de eliberare a cardului duplicat, completată și semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se poate transmite și prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță, cu condiția să fie însoțită de copia actului de identitate și, după caz, de alte acte doveditoare, precum și de dovada plății contravalorii cardului duplicat.

Solicitanților cardului duplicat li se poate transmite adeverința înlocuitoare prin mijloace de comunicare la distanță - la adresa cardsanatate@cascov.ro

Adeverințele emise până la data intrării în vigoare a ordinului menționat își păstrează perioada de valabilitate prevăzută în acestea.

Totodată, menționăm că persoanele asigurate care nu au avut niciodată card național de sănătate emis pot beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale fără să trebuiască să prezinte furnizorului o adeverință în locul cardului.

 

Fișiere atașate

ANEXA 1 CERERE ELIBERARE CARD DUPLICAT.doc ANEXA 3 cerere adeverinta asigurat refuz card-2.doc