Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Centralizator certificate concedii medicale  ANEXA 1
2. Cerere recuperare sume reprezentand indemizatiile de concedii medicale   ANEXA 10
3. Adeverință salariat  ANEXA 2