INVITAȚIE DE PARTICIPARE – ACHIZIȚIE DIRECTĂ –

Casa de Asigurări de Sănătate Covasna, instituție publică, având sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiș, nr. 2, tel./fax 0267352970, e-mail: cascov@cascov.ro, în calitate de autoritate contractantă, intenționează, în temeiul art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, să achiziționeze lucrări de renovare, cod CPV – 45453100-8, necesare pentru recompartimentarea unui spațiu din cadrul sediului CAS Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe str. Stadionului nr. 14.

Operatorii economici interesați să oferteze pot  descărca invita'ia de participare si caietul de sarcini apasand AICI 

Fișiere atașate

Invitatie participare si caiet de sarcini.pdf CENTRALIZATOR ACHIZITII 2019.docx CENTRALIZATOR ACHIZITII 2017.docx CENTRALIZATOR ACHIZITII 2018.docx