Nu exista furnizori de servicii medicale de transport medical asistat in relație contractuală cu CAS Covasna