În atenţia agenţilor economici  !!!

 

Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ,,Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (publicat în M.O. nr. 716/05.09.2017, partea I)

 

Conform art. 6 alin. (1) din ORD. 1024/1582/934/2017- ,,Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.’’

A apărut Ordinul comun al ministrului finanţelor publice ( 1931 ); ministrului muncii şi justiţiei sociale ( 1615 ) şi al ministrului sănătăţii ( 598 ) - a se vedea M.O. nr. 402 / 10 mai 2018  !!!

În vederea evitării erorilor la completarea declaraţiei D112 şi eliminării riscului ca angajaţii să devină ,,neasiguraţi’’, producând un disconfort acestora atunci când solicită diverse tipuri de servicii medicale, reamintim următoarele:

 

C. Anexa nr. 1.2 ,,Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin

Secţiunea ,,Date de identificare a asiguratului”

 

5. Caseta ,,Data intrării în categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data de la care asiguraţii încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată.

6. Caseta ,,Data ieşirii din categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată angajatorului.

Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" şi caseta "Data ieşirii din categoria de asigurat", după caz, se completează de fiecare dată când se întocmeşte declaraţia. şi nu are legătură cu modul de înregistrare şi gestionare a contractelor de muncă.

 

NOTĂ:

În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândeşte calitatea de asigurat conform legii, iar obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor fizice sau juridice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.

Astfel, în cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, aceste persoane nu datorează contribuţie de asigurări de sănătate, în condiţiile legii, fiind raportate de angajator prin declaraţia D 112 astfel:

·                            în luna de raportare în care persoanele mai sus menţionate îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creştere copil, este necesară completarea de către angajator în caseta ,,data intrării în categoria de asigurat” a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta ,,data ieşirii din categoria de asigurat” este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creştere copil;

·                            la revenirea persoanelor salariate din concediu fără plată sau din concediu pentru creştere copil, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta ,,data intrării în categoria de asigurat” a datei la care această persoană şi-a reluat activitatea, iar caseta ,,data ieşirii din categoria de asigurat” nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul îşi încetează activitatea la angajator.

 

 Vă rugăm să verificaţi declaraţiile depuse şi să procedaţi la transmiterea lor conform instrucţiunilor cuprinse în ordinul mai sus menţionat.

 

ATENŢIE !!

"Data intrarii in categoria de asigurat" ( la revenirea in activitate a persoanei ) trebuie sa fie mai mare decat "Data iesirii din categoria de asigurat" ( care s-a completat la incetarea activitatii persoanei ) !!!

De exemplu: In declaratia D112 ( AJPIS) a lunii martie 2017 apare o persoana aflata in crestere copil sub 2 ani cu "Data intrarii in categoria de asigurat" = 01-05-2015 si "Data iesirii din categoria de asigurat" = 07-03-2017. In declaratia lunii aprilie 2017 persoana in cauza aflata in cresterea celui de-al doilea copil se va putea completa "Data intrarii in categoria de asigurat" = 08-03-2017 -- INSA NU 07-03-2017 !! 

 

 

Rugăm citiţi cu atenţie informaţiile din fişierele ataşate 

 A apărut Ordinul comun al ministrului finanţelor publice ( 3063 ); ministrului muncii şi justiţiei sociale ( 1376 ) şi al ministrului sănătăţii ( 1430 ) - a se vedea M.O. nr. 794 / 01 octombrie 2019  !!!

 

 

 

Fișiere atașate

structura_D112_0719_121219.pdf OMFP_3063_2019.pdf structura_dunica_A601_2018_230518.pdf OMFP_1931_2018.pdf OMFP_1024_2017.pdf Stimati_angajatori_2.doc structura_dunica_A407_2017_171117.pdf OMFP_1209_2018.pdf structura_dunica_A407_2018_270218.pdf