Având în vedere adresa CNAS nr. DG 3703/29.05.2024 vă aducem la cunoștință că, în luna IUNIE 2024, serviciile medicale aferente lunii MAI 2024 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

01.06.2024-05.06.2024- Asistență medicala primara (MF)

02.06.2024 - 10.06.2024  - Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu (FARM)

02.06.2024 – 07.06.2024 - Dispozitive medicale (DISP)

06.06.2024-11.06.2024 - Unități sanitare cu paturi (SPT)

10.06.2024-13.06.2024 – Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 12.06.2024-17.06.2024 - Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 13.06.2024 – 18.06.2024 - Programe naționale de sănătate(PNS

14.06.2024 - 18.06.2024  - Ingrijiri la domiciliu (HC)

14.06.2024 – 18.06.2024 -  Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de  transport sanitar neasistat (AMB)

14.06.2024 – 18.06.2024 - Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

14.06.2024 – 18.06.2024  - Ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică medicina fizică si reabilitare (RECA)

14.06.2024 – 18.06.2024 – Asistență de medică fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)